Haluk Pekşen

 

1985 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Av. Haluk PEKŞEN, Pekşen Hukuk Bürosu’nun kurucusudur. Özellikle ülkemizin dış ticaret mevzuatının değişen ve gelişen koşullara uyarlanması amacıyla birçok mevzuat çalışması bizzat yürütülerek, düzenlemelerin yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Av.Haluk PEKŞEN hukuk müşaviri ve danışman olarak ulusal ve uluslararası birçok lider firmanın vekilliğini üstlenmektedir. PEKŞEN, 2000 yılında beş yıllık kalkınma plan komisyonu üyeliği görevine atanarak “5Yıllık Kalkınma Plan ve Stratejileri“ çalışmalarında “AB ile Mevzuat Uyumu “konularında hukuki ve idari çalışmalarda bulunmuştur. 2001 ekonomik krizi sonrası özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanması için yapılan yasa çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. Özellikle bankaların üretim ve istihdama ilişkin kredilendirmelerinde ve uygulanan faiz oranlarında ekonomik koşullarla uyarsızlık olduğunun görülmesi üzerine yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanılmış, 4743 sayılı yasa ile çok sayıda firmanın ekonominin içerisinde tutulması sağlanmıştır. 2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk PEKŞEN birçok Kanun, Yönetmelik ve tüzük çalışmalarını en üst kalitede yerine getirmiştir.

halukpeksen@peksenhukuk.com