Faaliyet Alanımız

Pekşen Hukuk & Danışmanlık Bürosu aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir

 • Havacılık Hukuku
 • Havayolu Şirketleri Kuruluşu
 • Havayolu Meydan İşletmeciliği
 • Havacılık Yer Hizmetleri
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Yabancı Sermaye Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sözleşmeler
 • İş Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Serbest Bölge Mevzuatı
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Dava Avukatlığı & Hukuk Müşavirliği
 • Teşvikli Yatırımlar
 • Teşvikli Turizm Yatırımları
 • Turizm Yatırımları
 • Yatırım Planlaması
 • Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar
 • Sınır Aşan Çok Taraflı Projeler
 • Kalkınma Planlaması
 • Sektörel Yatırım Planlamaları
 • Bölgesel Planlamalar
 • Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri
 • Kurumsal Yeniden Yapılandırmalar
 • Vergi Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Nükleer Enerji Hukuku
 • Deniz Turizmi
 • Deniz Turizmi Yatırımları ve Danışmanlık
 • Yat Üretimi Yatırımları
 • Basın Hukuku
 • Dernekler Hukuku